Geocaching pre školy

Turistická navigácia a geocaching tvoria spolu hru v prírode „pre nohy a mozog“. Táto netradičná, pútava aktivita umožní Vašim žiakom objaviť moderný spôsob turistiky, ktorý v sebe nesie prvky hry, zvedavosti, zábavy, poznávania, nových zážitkov a má aj náučno-výchovný rozmer. Môžete ju vyskúšať na Štrbskom Plese, kde žiaci 1. stupňa ZŠ majú príležitosť nájsť kešky/schránky/skrýše, ktoré ich prevedú „Po stopách medveďa Štrbka“ a pre žiakov na 2. stupni je pripravený poznávací okruh, kde si doplnia historicko- geografické fakty a zaujímavosti.

Variant pre žiakov 1. stupňa ZŠ

  • rozdelenie žiakov do 5 skupín (odporúčame v každej skupine max. 5 žiakov + 1 osoba pedagogický alebo rodičovský dozor)
  • 5ks turistická navigácia značky Garmin (v každej skupine 1ks navigácie, ktorú si žiaci postupne prestriedajú)
  • 5x tematická keška o miestnom maskotovi medveďovi Štrbkovi a jeho príbehoch
  • Darček – pamätná drevená minca

Variant pre žiakov 2. stupňa ZŠ

  • Rozdelenie žiakov do 5 skupín (odporúčame v každej skupine max. 5 žiakov + 1 osoba pedagogický alebo rodičovský dozor)
  • 5ks turistická navigácia značky Garmin (v každej skupine 1ks navigácie, ktorú si žiaci postupne prestriedajú)
  • 8x tematické kešky na miestach, ku ktorým sa viažu historické fakty a zaujímavosti o Štrbskom Plese

V cene je zahrnuté vytvorenie a umiestnenie kešiek v teréne, vrátane hodnotného informačného obsahu a drobnosti na výmenu, zapožičanie turistických navigačných prístrojov, úvod do geocachingu, vysvetlenie pravidiel hry a správanie sa v prírode, inštruktáž ako správne navigovať. Menšie deti možno stretnú aj medveďa, samozrejme tak, aby ich nevyľakala odnesú si domov aj malý darček na pamiatku.

Odporúčame stretnutie s najfotografovanejším medveďom Štrbkom, ktorý vyčarí úsmev na tvárach všetkým generáciam. Cena za animátora a kostým: 30,- €/max. 1 hodina

Cenová ponuka platí pre školy a tábory v mesiacoch jún – august. Objednávky najneskôr 3 dni vopred.

Info leták na stiahnutie. 

Load More