Čo je to geocaching?

Geocaching je turistická, navigačná a čiastočne taktiež internetová hra na pomedzi športu a turistiky. Jej podstata spočíva v ukrytí schránky na neznáme zaujímavé miesto v krajine. Z anglického originálu je táto schránka označená ,,cache“ v slovenčine keš, keška alebo skrýša, čo je väčšinou vodeodolná, plastová alebo kovová schránka (rôznej veľkosti), ktorá obsahuje určité predmety a informácie.

navigacie

Na internete sa následne zverejnia jej súradnice a rôzne doplňujúce informácie. Ostatní potom túto schránku pomocou GPS zariadení a súradníc hľadajú. Miesta skrýš sú obvykle niečím zaujímavé alebo významné, môžu byť umiestnené hocikde v prírode, v mestách, vo vzduchu, na zemi, budove, strome apod. Pri nájdení sa cacher zapíše do zošita v schránke tzv. logbooku, prípadne si vyberie niečo z obsahu a výmenou do cache vloží niečo svoje a opäť schránku schová na pôvodné miesto. Po návrate môže svoj nález alebo postreh a poďakovanie zverejniť na internetovej stránke geocachingu. Úlohou cacherov je nielen zakladať a objavovať schránky, ale ich aj chrániť pred nezainteresovanými osobami tzv. mudlami.