Ako geocaching vznikol?

Začiatky geocachingu spadajú do doby rozhodnutia vlády USA vypnúť umelo vytváranú chybu pridávanú do systému GPS, ktorá spôsobovala, že GPS systém predstavoval pre civilné použitie len drahé zariadenie s nepresnosťou v priemere 50 metrov. Od 2. mája 2000 sa presnosť GPS teda zvýšila na niekoľko málo metrov. 

poklady

V internetových diskusiách sa hneď začalo uvažovať ako to využiť. Nato istý Dave Ulmer umiestnil do lesa v Oregone schránku a na internete zverejnil jej súradnice. Kto ju našiel, mohol si z nej niečo vziať a zanechať niečo svoje – knihy, CD apod., avšak tak, aby hodnota zobranej veci bola rovnaká ako vloženej veci. Behom niekoľkých dní sa v USA objavili ďalšie podobné schránky a do mesiaca bola na internete www stránka, kde bolo možné publikovať dojmy a zážitky z hľadania. Pojem geocaching bol prvýkrát použitý začiatkom júna 2000, skladá sa z predpony geo, označujúcu činnosť so Zemou a slova cache- skrýš.